Nota Kuliah

Berikut merupakan nota-nota kuliah yang telah dipelajari sepanjang semester kedua sesi 2013/14 bagi kursus SKBL2113 Aplikasi Komputer dalam Kajian Linguistik. Kuliah-kuliah ini telah disampaikan oleh Dr. Zulkifli Ahmad. Dibawah merupakan ringkasan nota Kuliah:

AntConc Guide

Nota kuliah ini merupakan nota yang membincangkan cara-cara penggunaan Antconc. AntConc merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan kajian korpus. Aplikasi ini akan menunjukan kekerapan penggunaan perkataan dalam sesebuah teks, kolokasi teks dan senarai perkataan yang digunakan. Dalam nota ini, cara-cara menggunakan AntConc dengan lebih terperinci dan mudah difahami.

 

Call As a Method to Develop Study Skills

Nota Kuliah ini membincangkan hubungan antara aplikasi komputer dalam kajian bahasa. Computer as a Language Learning (CALL) adalah perbincangan tentang kaedah untuk meningkatkan kemahiran kefahaman dalam kajian bahasa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi Komputer. Dalam nota ini, beberapa penerangan secara terperinci berkenaan aplikasi tersebut dan ia mudah difahami.

 

Pernyataan Masalah Penyelidikan

Nota Kuliah ini menerangkan berkenaan cara sebenar menulis permasalahan kajian dengan baik. Permasalahan kajian dalam sesuatu penyelidikan amat penting. Oleh itu, nota ini dapat memberikan kefahaman berkenaan cara-cara membina satu masalah kajian dari aspek tajuk sehinggalah sumbangan kepada masyarakat. Nota ini amat mudah difahami.

 

Using Corpora in Linguistics

Nota Kuliah ini membincangkan secara lengkap Linguistik Korpus. Korpus merupakan satu set data teks yang digabungkan untuk tujuan tertentu. Selalunya, kajian korpus linguistik berkaitan dengan aplikasi dalam komputer. Salah satu aplikasi yang digunakan ialah AntConc. Nota ini mudah dan senang untuk difahami.

 

Language Learning with Technology

Nota Kuliah ini menerangkan pembelajaran bahasa dengan teknologi. Nota ini menunjukan serba sedikit berkenaan sejarah teknologi yang mengkaji bahasa dalam kelas. Selain itu, nota ini juga membincangkan kebaikan dan keburukan CALL digunakan. Nota ini mudah untuk difahami.

(sila klik link di bawah untuk mendapatkan nota kuliah)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s